Tradičný tanec Šotyš v Ivanke pri Dunaji

Aj tento rok zorganizovala miestna organizácia Matice slovenskej  pod vedením pani Marianičovej  výuku a pripomenutie si tradičného a dnes už historického tanca Šotyš.

Tanec Šotyš, ktorý  bol salónnym a poloľudovým tancom v 19. storočí, priniesla do Ivanky pri Dunaji  grófka Júlia Hunyadyová, ktorá bola veľkou kultúrnou a sociálnou mecenáškou obce.

MO Matice slovenskej v Ivanke pri Dunaji si vzala pod patronát udržanie a predanie tohto tanca ďalším generáciám. Aj preto je tanec Šotyš  zaradený do otváracieho programu  3. Reprezentačného plesu Matice slovenskej, kde sa s ním môže zoznámiť aj široká verejnosť. Tanec Šotyš môžete tiež vidieť tancovať , alebo si ho aj sami môžete zatancovať na Babskej fašiangovej zábave, kde je od nepamäti zaradený do hudobného repertoáru a tancuje sa nielen v pároch žena + muž, ale aj žena + žena.

Pamätníčkou a garantom správnej výuky krokov tanca je pani Chovančáková, ktorej patrí veľká vďaka a obdiv za neustálu chuť podieľať sa  na tejto akcii.

Zatancovať si a pomôcť s výukou prišli aj ivanskí dychovkári (doplniť meno), ktorí  majú takmer 20 ročné skúsenosti so Šotýšom. Dlhoročná prax bola viditeľná na ľahkosti a grácii, s akou tancovali.

Menom miestnej organizácie Matice slovenskej v Ivanke pri Dunaji  chceme poďakovať všetkým, ktorí si našli čas a prišli za nami do IC-čka, pripomenúť si kúsok našej histórie týmto tancom a hudbou.

Ďakujeme aj  pani Marike Mudrochovej, ktorá si prišla zatancovať s mladými slečnami zo Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji. Celú hodinu tanca tak ešte viac rozjasnili a naplnili mladistvou energiou.

A budúci rok Vás všetkých radi privítame na ďalšom „Šotyš kurze“.

Za miestny odbor Matice slovenskej Branislav Kadnár

Komentáre

komentárov