Dňa 3.2.2017 usporiadal Miestny odbor Matice slovenskej v Ivanke pri Dunaji v poradí už svoj 3. Matičný ples. Ples sa konal rovnako ako pre rokom v Matičnom dome. Priestory Matičného domu boli slávnostne vyzdobené a pripravené pre hostí. Hlavnou organizátorkou bola predsedníčka MO Matice slovenskej pani Marianičová, ktorá otvorila 3. Matičný ples príhovorom a prípitkom.