Matičiarske plesanie

Dňa 3.2.2017 usporiadal Miestny odbor Matice slovenskej v Ivanke pri Dunaji v poradí už svoj 3.
Matičný ples.
Ples sa konal rovnako ako pre rokom v Matičnom dome. Priestory Matičného domu boli slávnostne
vyzdobené a pripravené pre hostí. Hlavnou organizátorkou bola predsedníčka MO Matice slovenskej
pani Marianičová, ktorá otvorila 3. Matičný ples príhovorom a prípitkom.
Úvod plesu patril malým baletkám ze ZUŠ Bojnice, ktoré nám zatancovali Krištáľové krídlo.
Nasledoval spevák zo súťaže Superstar David Kudelka a posledným číslom kultúrneho programu boli
dievčatá pod vedením Evičky Kliskej, ktoré zatancovali sotyš.
Potom už prišiel čas na večeru a hlavne tanec, do ktorého hrala skupina DoMi Band. Táto skupina
zožala od hostí plesu veľký ohlas a o úspechu a výbornej nálade svedčí aj to, že sa tancovalo na
každom voľnom mieste, nielen na parkete, a dokonca aj cez prestávky.
Vyvrcholením každého plesu je tombola, ktorá bola tento rok veľmi bohatá. V tombole bolo 50 cien.
Za tento ples, na ktorom sa dobre bavili (do 5. hodiny rannej) hostia nielen z Ivanky a okolitých obcí,
ale aj predsedníčka Krajskej rady MS Bratislavského kraja a matičiari MO MS z Rače a z Tomášova,
ďakujeme organizátorom a sponzorom, vďaka ktorým mal náš ples veľmi vysokú úroveň.
Už teraz Vás srdečne pozývame na náš 4. Matičný ples, ktorý sa bude konať 2.2.2018 a do tanca bude
opäť hrať DoMi Band.

Za MO MS Ivanka pri Dunaji Branislav Kadnár

Komentáre

komentárov