Rok sa s rokom stretol a prišiel čas vyhodnotiť prácu MO MS v Ivanke pri Dunaji. A pretože v pravidelných štvorročných intervaloch prebieha aj valná hromada Matice slovenskej, tak aj v našom miestnom odbore (MO) na základe stanov sme mali výročnú schôdzu a valnú hromadu. Dňa 21.3.2017 sa v Matičnom dome stretli predstavitelia a členovia Miestneho odboru, starosta obce a vážení hostia, aby si zhodnotili