MO MS v Ivanke – výročná schôdza a valná hromada

Rok sa s rokom stretol a prišiel čas vyhodnotiť prácu MO MS v Ivanke pri Dunaji. A pretože v pravidelných štvorročných intervaloch prebieha aj valná hromada Matice slovenskej, tak aj v našom miestnom odbore (MO) na základe stanov sme mali výročnú schôdzu a valnú hromadu.

Dňa 21.3.2017 sa v Matičnom dome stretli predstavitelia a členovia Miestneho odboru, starosta obce a vážení hostia, aby si zhodnotili prácu v minulom období, predstavili  členom MO plány na obdobie nasledujúceho roku a tiež plán na ďalšie 4 roky.

Schôdza bola zahájená slávnostným príhovorom predsedu a ako už tradične, nasledoval spoločný spev štátnej a matičnej hymny.

Bolo tiež nutné splniť požiadavky stanov a zvoliť nového predsedu MO MS a ďalších členov výboru miestnej organizácie. Staronovou predsedkyňou  bola 100 % hlasov zvolená pani Marianičová, ktorá tiež celú schôdzu viedla.

Pre túto významnú udalosť v živote ivanských matičiarov bol slávnostne vyzdobený Matičný dom, pripravené bohaté občerstvenie a kultúrny program pre oživenie atmosféry. Jubilantom zaspieval p……. Jedným z dôležitých bodov programu bolo prijatie nových členov MO MS – v tomto roku sme rozšírili základňu matičiarov o 5 nových členov.

Na záver schôdze vystúpila Ivanská dychovka so svojim hudobným pásmom. Všetkých matičiarov potešila nielen počúvaním ľudových piesní, ale mnohí si ich aj zaspievali.

V priebehu schôdze sa premietali obrázky zo života MO MS, aby si všetci členovia mohli pripomenúť rôzne akcie, ktoré MO organizoval a na ktorých sa zúčastnili.

Na schôdzi bol predstavený plán práce MO MS na rok 2017, čím Vás srdečne pozývame na návštevu nami organizovaných akcií.

 

Apríl

 • Ivanská Veľká noc s Maticou – 8.4.2017 – výstava paličkovanej čipky, zdobenie veľkonočných vajíčok, pletenie korbáčov – 1. výročie založenia Spolku ivanských paličiarok
 • Luknárova Ivanka – 21. ročník, MD – 27.4.2017
 • Paličkovanie – každý štvrtok v mesiaci – IC, 17.00 hod.

Máj

 • výročie tragickej smrti gen. Dr. M.R.Štefánika – v spolupráci s obcou, Beh M.R.Š.
 • spoluúčasť na pietnej spomienke na oslobodenie Ivanky v r. 1945
 • Čo sa nezmestilo do knihy o Ivanke – M. R. Štefánik v spomienkach – 11.5.2017 o 18.00 hod. v IC (Spolok rodákov MRŠ – Mgr. Peter  Uhlík z Brezovej pod Bradlom, premietnutie filmu, beseda)
 • Paličkovanie – každý štvrtok v mesiaci – IC 17.00 hod.
 • 5. – Po stopách J. M. Hurbana – výlet na Beckov

Jún

 • Čo sa nezmestilo do knihy o Ivanke
 • Paličkovanie – každý štvrtok v mesiaci – IC, 17.00 hod.

Júl

 • Hurá na prázdniny s Maticou – 6.7.2017 – prázdninový program pre žiakov ZŠ

September

 • Čo sa nezmestilo do knihy o Ivanke – 24.9.2017, IC, 17.00 hod. – Hasiči a požiarnici v Ivanke
 • Paličkovanie – každý štvrtok v mesiaci – IC, 17.00 hod.

Október

 • Ľudovít Štúr – spomienková slávnosť, 202. výročie narodenia – 26.10.2016 o 16.00 hod., areál kaštieľa
 • Paličkovanie – každý štvrtok v mesiaci, IC, 17.00 hod.

November

 • Čo sa nezmestilo do knihy o Ivanke – 23.11.2017 o 17.00 hod. v IC – Rodina Hunyadyovcov a Ivanka
 • Paličkovanie – každý štvrtok v mesiaci, IC, 17.00 hod.

December

 • vianočná besiedka – 8.12.2017

 

Presné termíny akcií a akcie, ktoré budú začlenené do plánu práce dodatočne, MO MS včas doplní a zverejní v miestnom rozhlase, v Ivanských novinkách, na webovej stránke obce a na informačných tabuliach.

Za miestny odbor Matice slovenskej Branislav Kadnár

 

 

Komentáre

komentárov