Mesiac: apríl 2017

Luknárova Ivanka

27. apríla 2017 sa v Matičnom dome uskutočnil 21. ročník autorskej literárno-recitačnej súťaže Luknárova Ivanka. Od roku 1996 ju usporiadava Miestny odbor Matice slovenskej v Ivanke pri Dunaji ako spomienku na ivanského dramatika Ladislava Luknára, ktorou si súčasne uctí i jeho pamiatku a podporuje v tvorivej činnosti a v práci so slovom aj žiakov základnej školy nielen z Ivanky, ale aj z blízkeho okolia.

Veľká noc s Maticou

MO MS v Ivanke pri Dunaji tento rok prvý krát  usporiadal pre deti a dospelých akciu s názvom Veľká noc s Maticou. Jej  cieľom bolo pripomenúť si tradičné zvyky spojené s Veľkou nocou a tiež prezentácia paličkovanej čipky pri príležitosti 1.výročia založenia Ivanskej paličkovanej čipky. V sobotu 8.4. popoludní sa zišli  ivanskí matičiari v informačnom centre a netrpezlivo čakali na návštevníkov s obavou, či vôbec niekto