Luknárova Ivanka

27. apríla 2017 sa v Matičnom dome uskutočnil 21. ročník autorskej literárno-recitačnej súťaže Luknárova Ivanka. Od roku 1996 ju usporiadava Miestny odbor Matice slovenskej v Ivanke pri Dunaji ako spomienku na ivanského dramatika Ladislava Luknára, ktorou si súčasne uctí i jeho pamiatku a podporuje v tvorivej činnosti a v práci so slovom aj žiakov základnej školy nielen z Ivanky, ale aj z blízkeho okolia.

V tomto roku sa na súťaži zúčastnili naši žiaci i žiaci z Bernolákova a Čataja. Súťažiaci boli rozdelení do dvoch hlavných kategórií – poézia a próza. V rámci nich boli vytvorené dve skupiny – 1. a 2. stupeň. Boli vytvorené dve poroty, ktoré mali neľahkú úlohu vybrať tie práce, ktoré boli v rámci svojich kategórií najlepšie.

Prózu hodnotila porota v zložení: Mgr. Mária Ráčková, vedúca miestnej knižnice, viacnásobná laureátka recitačnej súťaže Vansovej Lomnička,  PhDr. Ľubica Kepštová, zástupkyňa šéfredaktora časopisu Slniečko, Ing. Ivona Ďuričová, poetka a spisovateľka. Členky poroty spomedzi 16 prác vybrali nasledovné:

1. stupeň:

 1. miesto – Vera Handlovská: Denník nemenovanej, ZŠ Ivanka
 2. miesto – Monika Masicová: Svet naopak, ZŠ Ivanka
 3. miesto – Halina Hauskrechtová: Kam sa podel vianočný stromček?, ZŠ Čataj
              – Ivana Neštepná: Včielka Maja, ZŠ Ivanka

2. stupeň:

 1. miesto – Rebeka Bognerová: Jednoducho dokonalá, ZŠ Ivanka
 2. miesto – Alexandra Rusnáková: Vo sne, ZŠ Ivanka
              – Alexandra Holtová: Moja dvojitá rodina, ZŠ Ivanka
 1. miesto – Ivana Reismüllerová: Ja a moja Ebi, ZŠ Ivanka

 

Poéziu hodnotila porota v zložení: PaedDr. Brigita Lehoťanová, PhD., vysokoškolská učiteľka, zaoberajúca sa tvorivým písaním, Mgr. Helena Čajková, učiteľka literárno-dramatického odboru v ZUŠ v Senci, Mgr. Ivana Zlúkyová, učiteľka tunajšej základnej školy. Pretože sa prihlásili 13 žiaci 2. stupňa a len jedna žiačka 1. stupňa, porota nerozdelila túto kategóriu na dve skupiny, ale zohľadnila jej účasť v celkovom hodnotení.

 1. miesto – Mária Slimáková: Príchod jari, ZŠ Ivanka
              – Sabina Bognárová: Prechádzka, ZŠ Bernolákovo
 1. miesto – Matúš Fibinger: Môj pes, ZŠ Ivanka
              – Mariana Rajecová: Ukryté tajomstvá, ZŠ Bernolákovo
 1. miesto – Adela Belovičová: Jarný sen, ZŠ Ivanka
              – Marek Moško: Prepáč, ZŠ Bernolákovo

 

Víťazi boli odmenení hodnotnými knihami. Srdečne blahoželáme oceneným žiakom, všetkým mladým autorom ďakujeme za účasť a veríme, že prídu predstaviť svoju tvorivosť a umenie pracovať so slovom aj v nasledujúcom ročníku.

Vyslovujeme poďakovanie všetkým pani učiteľkám, ktoré popri svojej náročnej pedagogickej činnosti venujú čas aj rozvíjaniu verbálneho i emocionálneho sveta našej mladej generácie.

Tešíme sa na stretnutie v 22. ročníku.

 

Jana Blublová, MO MS Ivanka pri Dunaji

 

Komentáre

komentárov