Čo sa nezmestilo do knihy o Ivanke

4. mája 2017 sme si pripomenuli už 98. výročie tragickej smrti gen. Dr. Milana Rastislava Štefánika. Ako sa vyjadril básnik, zažiaril ako meteor na nebi a padol na rodnú zem, zanechajúc nezmazateľnú, stále bolestivú stopu. I po toľkých rokoch zostáva jeho smrť záhadou, i po toľkých rokoch nie sme schopní naplno si uvedomiť význam tejto nevšednej osobnosti, i po toľkých rokoch nie sme schopní ani v náznakoch kráčať smerom, ktorým kráčal on.

Miestny odbor Matice slovenskej v Ivanke pri Dunaji dňa 11.5.2017 pripravil v rámci pravidelných stretnutí besiedku z cyklu Čo sa nezmestilo do knihy o Ivanke na tému: Milan Rastislav Štefánik v spomienkach. Prednášajúcim hosťom bol Mgr. Peter Uhlík, zakladajúci člen a dlhoročný predseda Spolku rodákov Milana Rastislava Štefánika v Košariskách. V úvode ho privítala predsedníčka MO MS pani Janka Marianičová, rovnako ako ďalších hostí: starostu obce Ing. Schreinera s manželkou, predsedu HSI Ing. Hässlera a všetkých prítomných. Počas trojhodinového stretnutia sme sa dozvedeli o gen. Štefánikovi mnoho informácií nielen z dokumentárneho filmu, ktorý Mgr. Uhlík priniesol, ale i z jeho osobného rozprávania a spomienok na jeho cesty po stopách slávneho rodáka. Veľmi pozitívne hodnotil skutočnosť, že v Ivanke je Štefánikova pamiatka stále živá, a to nielen vďaka mohyle z roku 1921, ktorej autorom je vynikajúci slovenský architekt Dušan Jurkovič. O náročnej ceste k jej obnove prítomným porozprávala Dr. Oľga Legrádyová. Pripomenula úsilie vtedajšieho starostu Ing. Stanislava Legrádyho a skupinky nadšencov, ktorí v zmysle štefánikovského „Treba, aby sme vykonali každý hneď teraz všetko, čo je v našich silách. V dejinách vždy vyhrala vec, za ktorú pracovalo aspoň desať oddaných ľudí.“ obnovenie chátrajúcej mohyly nakoniec dosiahli.

Beseda pokračovala v družnom rozhovore pri občerstvení, ktoré pripravila predsedníčka MO MS.

Ďakujeme pánovi starostovi za fotodokumentáciu a Ing. Blublovi za videoverziu tejto zaujímavej besedy.

Na záver niekoľko stále aktuálnych myšlienok M. R. Štefánika:

Odmietam akéhokoľvek sudcu. Tým môže byť iba Boh alebo jeho hlas v mojom svedomí.

Ľudské snaženie má smerovať k spoločnej uvedomelej práci pre blaho všetkých.

Poctivosť nie je slovo – je to logický dôsledok života.

Nepoctivý človek nemôže vykonať veľký čin.

Mojou ambíciou nie je, aby všetci ľudia išli za  mnou, ale aby čestní ľudia išli za mnou.

Nech si každý uvedomí, že kým sa neoslobodí od sebectva, nie je schopný bojovať za našu vec. Lebo niet dvojakej morálky, kto je lump v súkromnom živote, ten pácha ničomníctvo aj vo verejnom a národnom živote. Nemôže byť čisté telo v  špinavej košeli.

Bratia! Nikdy nezabúdajme: milovali sme národ, pracovali sme, preto sme zvíťazili. Dokiaľ ostaneme verní tejto svätej láske, budeme nepremožiteľní.

Komentáre

komentárov