Hurá na prázdniny s Maticou

Na prvý deň prázdnin sme si v Matici pripravili pre deti športovú akciu s názvom Hurá, na prázdniny s Maticou, ktorá sa konala v areáli Spojenej odbornej školy v Ivanke pri Dunaji.

Táto akcia mala deťom pripomenúť a ukázať, ako sa hrali ich rodičia a prarodičia kedysi. V areáli Spojenej odbornej školy boli pre deti a ich doprovod pripravené nasledujúce športové stanovištia:

  • Skok vo vreci
  • Trojnožka
  • Pipíška
  • Preteky na fúriku
  • Kohútie zápasy
  • Hod rybárskou sieťou na cieľ
  • Streľba zo vzduchovky

Ďalšie dve stanovištia boli zamerané na tvorivú časť a prebiehali v nich ukážky „výroby textilných lôpt“ a „vareškových maňušiek“. Deti si mohli svoje výrobky odniesť domov.

Zlatým klincom dňa bola „mačka vo vreci“, kde si deti vyťahovali z vreca odmeny vo forme drobných hračiek.

Pre všetkých zúčastnených bolo pripravené občerstvenie vo forme guláša, malinovky a taktiež nechýbalo pivo pre dospelých športovcov.

Musíme pochváliť všetky deti, ktoré sa zúčastnili, pretože boli veľmi šikovné a všetky športové úlohy zvládli na výbornú.

Veľká vďaka patrí Spojenej odbornej škole za pomoc pri organizácii a zapožičaní areálu a taktiež členom Matice, dobrovoľníkom a zdravotníkom, ktorí vynaložili nemalé úsilie, aby táto pilotná akcia prebehla k spokojnosti všetkých zúčastnených.

Dúfame, že aj v budúcom roku zorganizujeme 2. ročník a akcia s názvom Hurá, na prázdniny s Maticou sa stane obľúbeným miestom pre viac generačné stretnutia v príjemnej a priateľskej atmosfére.

Komentáre

komentárov