Miestny odbor Matice slovenskej v Ivanke pri Dunaji pripravil ďalšiu prednášku z cyklu „Čo sa nezmestilo do knihy o Ivanke“, tentokrát na tému Hasiči a požiarnici v Ivanke. Beseda sa konala v príjemnej atmosfére Informačného centra na Námestí sv. Rozálie. Hlavným prednášajúcim bol pán Jozef Dóza, najstarší člen Hasičského zboru v Zálesí. Prítomných privítala predsedníčka MO MS p. Janka Marianičová. Na úvod