Čo sa nezmestilo do knihy o Ivanke

Miestny odbor Matice slovenskej v Ivanke pri Dunaji pripravil ďalšiu prednášku z cyklu „Čo sa nezmestilo do knihy o Ivanke“, tentokrát na tému Hasiči a požiarnici v Ivanke. Beseda sa konala v príjemnej atmosfére Informačného centra na Námestí sv. Rozálie. Hlavným prednášajúcim bol pán Jozef Dóza, najstarší člen Hasičského zboru v Zálesí.

Prítomných privítala predsedníčka MO MS p. Janka Marianičová. Na úvod sme si pozreli dokument o vzniku hasičského zboru a činnosti požiarnikov v Ivanke z tvorivej dielne Ing. Petra Blublu a HSI. Predsedníčka MO MS potom stručne informovala o práci ivanských požiarnikov, ktorých dlhoročným členom bol i jej otec pán Baška. V družnej besede a spomienkach prítomných pamätníkov a záujemcov o históriu našej obce sme odkrývali mozaiku niekdajšieho ivanského spoločenského života. Pán Dóza odpovedal nielen na otázky týkajúce sa minulosti, ale reagoval i na situáciu v súčasnosti. V Ivanke, žiaľ, požiarnici svoju činnosť po roku 1989 ukončili, pokračovateľmi v niekdajšej aktívnej činnosti požiarnikov sú hasiči v Zálesí. (Pripomíname len, že v minulom režime bola obec Zálesie administratívne pripojená k Ivanke a po roku 1989 sa opäť osamostatnila.)

Prítomní sa zaujímali aj o osud unikátnej hasičskej striekačky, ktorej stopy sa strácajú niekedy začiatkom 90. rokov 20. storočia. Doteraz sa nikomu z aktívnych záchrancov a ochrancov dedičstva našich otcov nepodarilo s istotou zistiť, kde sa striekačka nachádza. Je to škoda, pretože bola jednou zo štyroch striekačiek tohto druhu vôbec a ako jedinečný artefakt slúžiaci skoro celé storočie obyvateľom Ivanky pri požiaroch má pre nás Ivančanov nevyčísliteľnú historickú hodnotu.

Ďakujeme p. Dózovi za zaujímavé rozprávanie, Ing. Blublovi za  skvelý filmový dokument a prítomným pamätníkom za ich postrehy a spomienky.

 

J. Blublová, MO MS

Komentáre

komentárov