Spomienková slávnosť – Ľudovít Štúr

Matičiari a žiaci Základnej školy M.R.Štefánika sa 27.10.2017 v poobedných hodinách zišli v krásnych priestoroch ivanského kaštieľa, aby si pripomenuli 202. výročie narodenia Ľudovíta Štúra, výnimočného človeka, jazykovedca,kodifikátora spisovného slovenského jazyka,politika,novinára, pedagóga, rodoľuba,ktorý sa, „radšej zriekne všetkých svetských slastí,nikdy však, nikdy,nikdy svojej vlasti“.

Komentáre

komentárov