Mesiac: apríl 2018

Luknárova Ivanka

24.4. 2018 sa konal 22. ročník autorskej recitačnej súťaže Luknárova Ivanka. Súťaže sa zúčastnili žiaci z 1. aj 2. stupňa našej základnej školy, aj žiaci z okolitých obcí. Súťaž bola rozdelená do dvoch kategórií, poézia a próza. Recitačnú súťaž každoročne usporadúva Matica Slovenská na počesť spisovateľa a ivanského rodáka Ladislava Luknára (19. 5. 1913 – 2. 5. 1992