Výlet – Uhrovec – rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka

Dňa 29.9.2018 sa ivanský matičiari vybrali na výlet do Uhrovca (rodného kraja Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka).

Položením venca sme si uctili pamiatku týchto dvoch velikánov v ich rodnom dome. Podrobne sme si vypočuli výklad o živote Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka a zistili sme, že: „Rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka v Uhrovci je národnou kultúrnou pamiatkou. Prvá expozícia tu bola otvorená 31. októbra v r. 1965 pri príležitosti osláv 150. výročia narodenia jednej z najvýznamnejších osobností dejín národa, Ľudovíta Štúra. Začiatkom 70. rokov bol dom renovovaný. Expozícia zachytáva životné osudy, dielo a odkaz Ľ. Štúra, mysliteľa a politika, spoluzakladateľa spisovnej slovenčiny. O 106 rokov po Ľ. Štúrovi sa v tom istom dome narodil aj Alexander Dubček (1921-1992), významný európsky politik. Časť expozície je venovaná aj jeho životu a dielu.“

    

Nad ich rodným domom sa vyníma renesančný kaštiel zo 16. storočia. Postavila horodina Zaiovcov, ako opevnenú kúriu. V roku 1767 bol kaštieľ prebudovaný na Zaiovské renesančné sídlo. Nadstavili 2. poschodie a náročne riešili najmä reprezentatívne miestnosti. Romantická úprava z roku 1904 vychádzala z historických predlôh kaštieľa. Známa bola Zaiovská knižnica, ktorá bola umiestnená v bočnom krídle, mala bohatú zbierku zväzkov z 18. a 19. storočia. Dnes túto knižnicu spravuje Matica slovenská.

O Uhrovci je známe, že tam bolo sklárstvo a výroba umeleckých rezbárských vychádzkových palíc.

Po dobrom obede sme navštívili kaštiel Brodzany z roku 1377, majitelia boli Kvaššayovci.

Objekt, v ktorom od roku 1979 sídli Slovanské múzeum A. S. Puškina, bol postavený pravdepodobne v 14. storočí ako jednoduchá kúria v Brodzanoch pri Partizánskom. V roku 1669 bola kúria prestavaná na renesančný kaštieľ, ktorý v 19. storočí vlastnil rakúsky diplomat Gustav Friesenhof, pôsobiaci na cárskom dvore v Rusku.

Od roku 1844 tu žil spolu s manželkou Natáliou Ivanovnou Zagriašskou a synom Gregorom, ktorý sa neskôr stal spoluzakladateľom Matice slovenskej (1863) a organizoval aj finančnú zbierku na dostavbu prvej budovy Matice slovenskej v Martine – dnes sídlo Literárneho múzea SNK.

Po smrti manželky Natálie, sa Gustáv Friesenhof v r. 1852 oženil so švagrinou vtedy už nebohého básnika A. S. Puškina Alexandrou N. Gončarovovou. Kaštieľ v Brodzanoch tak začala navštevovať aj vdova po A. S. Puškinovi – Natália Nikolajevna Puškinová – Lanská s ich deťmi a druhým manželom Lanským.

Rodinné väzby na najväčšieho ruského básnika tak v Brodzanoch vytvorili podnetné prostredie pre rozvoj literárnych a kultúrnych aktivít, ktoré rozvíjala aj dcéra Gustava a Alexandry – Natália von Oldenburg. Táto vzdelaná žena s neobyčajnou charizmou, dala okolo kaštieľa vysadiť park so vzácnymi drevinami, v neďalekom lese vybudovala kaplnku s rodinnou hrobkou (1895) a letohrádok (1911), kde sa schádzali jej priatelia – umelci.

Okolo kaštieľa sa nachádza historický park, v ktorom je niekoľko búst významných slovenských a ruských spisovateľov od popredných slovenských výtvarníkov. Neďaleko múzea sa nachádza i rodinná hrobka pôvodných majiteľov kaštieľa – kaplnka Friesenhofovcov.

   

Na záver našeho výletu sme sa presunuli do Hlohovca na Myjavský jarmok, kde sme obdivovali remeselné výrobky: drevorezba, kováčstvo, modrotlač,… A samozrejme sme si dopriali pochutiny, ktoré k jarmoku patria a tak dobre naladený sme sa spievajúc pobrali domov.

 

 

Pozývame Vás na výlet !

Rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka v Uhrovci je národnou kultúrnou pamiatkou. Prvá expozícia tu bola otvorená r. 1965 pri príležitosti osláv 150. výročia narodenia jednej z najvýznamnejších osobností dejín národa, Ľudovíta Štúra. Začiatkom 70. rokov bol dom renovovaný. Expozícia zachytáva životné osudy, dielo a odkaz Ľ. Štúra, mysliteľa a politika, spoluzakladateľa spisovnej slovenčiny. O 106 rokov po Ľ. Štúrovi sa v tom istom dome narodil aj Alexander Dubček (1921-1992), významný európsky politik. Časť expozície je venovaná aj jeho životu a dielu.

Kedy : 29.9.2018

Odchod: 7.30 hod od Pizzerie Emilia

Tešia sa na Vás organizátori!

 

Komentáre

komentárov