Mesiac: október 2018

Spomienková slávnosť – Ľudovít Štúr

Matičiari sa aj tohto roku dňa 25.10. 2018  zišli v areáli ivanského kaštieľa, aby si zapálením sviečok pri pamätníku pripomenuli 203. výročie narodenia Ľudovíta Štúra. Výnimočného človeka, jazykovedca, kodifikátora spisovného slovenského jazyka, politika, novinára, pedagóga, rodoľuba,ktorý sa, „radšej zriekne všetkých svetských slastí, nikdy však, nikdy, nikdy svojej vlasti“.