Kategória: Akcie

Slovensko a Ivanka pri Dunaji na mapách

Srdečne Vás pozývame na besedu s kartografmi zo Slovenskej spoločnosti geodetov a kartografov. Ing. Karol Badlík, Ing. Peter Barica a Ing. Jozef Marek Vám ukážu, ako sa v čase menilo Slovensko a Ivanka na mapách. Kedy: 22.11.2018 o 17.00 hod. Kde: Informačné centrum, Nám. sv.Rozálie Tešia sa na Vás organizátori!

Spomienková slávnosť – Ľudovít Štúr

Matičiari sa aj tohto roku dňa 25.10. 2018  zišli v areáli ivanského kaštieľa, aby si zapálením sviečok pri pamätníku pripomenuli 203. výročie narodenia Ľudovíta Štúra. Výnimočného človeka, jazykovedca, kodifikátora spisovného slovenského jazyka, politika, novinára, pedagóga, rodoľuba,ktorý sa, „radšej zriekne všetkých svetských slastí, nikdy však, nikdy, nikdy svojej vlasti“.  

Výlet – Uhrovec – rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka

Dňa 29.9.2018 sa ivanský matičiari vybrali na výlet do Uhrovca (rodného kraja Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka). Položením venca sme si uctili pamiatku týchto dvoch velikánov v ich rodnom dome. Podrobne sme si vypočuli výklad o živote Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka a zistili sme, že: „Rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka v Uhrovci je

Čo sa nezmestilo do knihy o Ivanke – Ivanský kostol a krypta

Miestny odbor Matice slovenskej už niekoľko rokov organizuje  cyklus besied, na témy z histórie našej obce. Takmer všetky nám odprezentovala pani Judita Blahutiaková, ktorá má naozaj veľa poznatkov a materiálov týkajúcich sa histórie Ivanky. Beseda o Ivanskom kostole a krypte, bola pokračovaním dvoch predošlých besied – Ivansky kaštieľ s prehliadkou a druhá bola o majiteľoch kaštieľa. Beseda o kostole a krypte bola už  22.

PIETNA SPOMIENKA pri príležitosti 99. výročia smrti gen. M. R. Štefánika

3.5. 2018 Obec Ivanka pri Dunaji a miestny odbor Matice slovenskej v Ivanke pri Dunaji usporiadali vo štvtok 3. mája  PIETNU SPOMIENKU pri príležitosti 99. výročia smrti gen. M. R. Štefánika. Spomienková akcia začala pred informačným centrom, odkiaľ sa návštevníci a žiaci základnej školy za pochodu ivanských mažoretiek premiestnili na mohylu M.R. Štefánika.

Luknárova Ivanka

24.4. 2018 sa konal 22. ročník autorskej recitačnej súťaže Luknárova Ivanka. Súťaže sa zúčastnili žiaci z 1. aj 2. stupňa našej základnej školy, aj žiaci z okolitých obcí. Súťaž bola rozdelená do dvoch kategórií, poézia a próza. Recitačnú súťaž každoročne usporadúva Matica Slovenská na počesť spisovateľa a ivanského rodáka Ladislava Luknára (19. 5. 1913 – 2. 5. 1992