Spomienková slávnosť – Ľudovít Štúr

Matičiari a žiaci Základnej školy M.R.Štefánika sa 27.10.2017 v poobedných hodinách zišli v krásnych priestoroch ivanského kaštieľa, aby si pripomenuli 202. výročie narodenia Ľudovíta Štúra, výnimočného človeka, jazykovedca,kodifikátora spisovného slovenského jazyka,politika,novinára, pedagóga, rodoľuba,ktorý sa, „radšej zriekne všetkých svetských slastí,nikdy však, nikdy,nikdy svojej vlasti“.

Čo sa nezmestilo do knihy o Ivanke

Miestny odbor Matice slovenskej v Ivanke pri Dunaji pripravil ďalšiu prednášku z cyklu „Čo sa nezmestilo do knihy o Ivanke“, tentokrát na tému Hasiči a požiarnici v Ivanke. Beseda sa konala v príjemnej atmosfére Informačného centra na Námestí sv. Rozálie. Hlavným prednášajúcim bol pán Jozef Dóza, najstarší člen Hasičského zboru v Zálesí. Prítomných privítala predsedníčka MO MS p. Janka Marianičová. Na úvod

Hurá na prázdniny s Maticou

Na prvý deň prázdnin sme si v Matici pripravili pre deti športovú akciu s názvom Hurá, na prázdniny s Maticou, ktorá sa konala v areáli Spojenej odbornej školy v Ivanke pri Dunaji. Táto akcia mala deťom pripomenúť a ukázať, ako sa hrali ich rodičia a prarodičia kedysi. V areáli Spojenej odbornej školy boli pre deti a ich doprovod pripravené nasledujúce športové stanovištia: Skok vo vreci

Po stopách J. M. Hurbana

Spomienka na J. M. Hurbana – výlet do Beckova. Rok 2017 bol vyhlásený za Rok Jozefa Miloslava Hurbana, pretože 19. 3. 2017 uplynulo 200 rokov od narodenia tohto významného politika, publicistu, básnika, prozaika, evanjelického kňaza a jedného z najbližších spolupracovníkov Ľudovíta Štúra. Miestny odbor Matice slovenskej pri tejto príležitosti pripravil pre svojich členov i ostatných záujemcov

Čo sa nezmestilo do knihy o Ivanke

4. mája 2017 sme si pripomenuli už 98. výročie tragickej smrti gen. Dr. Milana Rastislava Štefánika. Ako sa vyjadril básnik, zažiaril ako meteor na nebi a padol na rodnú zem, zanechajúc nezmazateľnú, stále bolestivú stopu. I po toľkých rokoch zostáva jeho smrť záhadou, i po toľkých rokoch nie sme schopní naplno si uvedomiť význam tejto nevšednej osobnosti, i po

Luknárova Ivanka

27. apríla 2017 sa v Matičnom dome uskutočnil 21. ročník autorskej literárno-recitačnej súťaže Luknárova Ivanka. Od roku 1996 ju usporiadava Miestny odbor Matice slovenskej v Ivanke pri Dunaji ako spomienku na ivanského dramatika Ladislava Luknára, ktorou si súčasne uctí i jeho pamiatku a podporuje v tvorivej činnosti a v práci so slovom aj žiakov základnej školy nielen z Ivanky, ale aj z blízkeho okolia.

Veľká noc s Maticou

MO MS v Ivanke pri Dunaji tento rok prvý krát  usporiadal pre deti a dospelých akciu s názvom Veľká noc s Maticou. Jej  cieľom bolo pripomenúť si tradičné zvyky spojené s Veľkou nocou a tiež prezentácia paličkovanej čipky pri príležitosti 1.výročia založenia Ivanskej paličkovanej čipky. V sobotu 8.4. popoludní sa zišli  ivanskí matičiari v informačnom centre a netrpezlivo čakali na návštevníkov s obavou, či vôbec niekto

MO MS v Ivanke – výročná schôdza a valná hromada

Rok sa s rokom stretol a prišiel čas vyhodnotiť prácu MO MS v Ivanke pri Dunaji. A pretože v pravidelných štvorročných intervaloch prebieha aj valná hromada Matice slovenskej, tak aj v našom miestnom odbore (MO) na základe stanov sme mali výročnú schôdzu a valnú hromadu. Dňa 21.3.2017 sa v Matičnom dome stretli predstavitelia a členovia Miestneho odboru, starosta obce a vážení hostia, aby si zhodnotili

Matičiarske plesanie

Dňa 3.2.2017 usporiadal Miestny odbor Matice slovenskej v Ivanke pri Dunaji v poradí už svoj 3. Matičný ples. Ples sa konal rovnako ako pre rokom v Matičnom dome. Priestory Matičného domu boli slávnostne vyzdobené a pripravené pre hostí. Hlavnou organizátorkou bola predsedníčka MO Matice slovenskej pani Marianičová, ktorá otvorila 3. Matičný ples príhovorom a prípitkom.

Tradičný tanec Šotyš v Ivanke pri Dunaji

Aj tento rok zorganizovala miestna organizácia Matice slovenskej  pod vedením pani Marianičovej  výuku a pripomenutie si tradičného a dnes už historického tanca Šotyš. Tanec Šotyš, ktorý  bol salónnym a poloľudovým tancom v 19. storočí, priniesla do Ivanky pri Dunaji  grófka Júlia Hunyadyová, ktorá bola veľkou kultúrnou a sociálnou mecenáškou obce. MO Matice slovenskej v Ivanke pri