Čo sa nezmestilo do knihy o Ivanke

4. mája 2017 sme si pripomenuli už 98. výročie tragickej smrti gen. Dr. Milana Rastislava Štefánika. Ako sa vyjadril básnik, zažiaril ako meteor na nebi a padol na rodnú zem, zanechajúc nezmazateľnú, stále bolestivú stopu. I po toľkých rokoch zostáva jeho smrť záhadou, i po toľkých rokoch nie sme schopní naplno si uvedomiť význam tejto nevšednej osobnosti, i po

Luknárova Ivanka

27. apríla 2017 sa v Matičnom dome uskutočnil 21. ročník autorskej literárno-recitačnej súťaže Luknárova Ivanka. Od roku 1996 ju usporiadava Miestny odbor Matice slovenskej v Ivanke pri Dunaji ako spomienku na ivanského dramatika Ladislava Luknára, ktorou si súčasne uctí i jeho pamiatku a podporuje v tvorivej činnosti a v práci so slovom aj žiakov základnej školy nielen z Ivanky, ale aj z blízkeho okolia.

Veľká noc s Maticou

MO MS v Ivanke pri Dunaji tento rok prvý krát  usporiadal pre deti a dospelých akciu s názvom Veľká noc s Maticou. Jej  cieľom bolo pripomenúť si tradičné zvyky spojené s Veľkou nocou a tiež prezentácia paličkovanej čipky pri príležitosti 1.výročia založenia Ivanskej paličkovanej čipky. V sobotu 8.4. popoludní sa zišli  ivanskí matičiari v informačnom centre a netrpezlivo čakali na návštevníkov s obavou, či vôbec niekto

MO MS v Ivanke – výročná schôdza a valná hromada

Rok sa s rokom stretol a prišiel čas vyhodnotiť prácu MO MS v Ivanke pri Dunaji. A pretože v pravidelných štvorročných intervaloch prebieha aj valná hromada Matice slovenskej, tak aj v našom miestnom odbore (MO) na základe stanov sme mali výročnú schôdzu a valnú hromadu. Dňa 21.3.2017 sa v Matičnom dome stretli predstavitelia a členovia Miestneho odboru, starosta obce a vážení hostia, aby si zhodnotili

Matičiarske plesanie

Dňa 3.2.2017 usporiadal Miestny odbor Matice slovenskej v Ivanke pri Dunaji v poradí už svoj 3. Matičný ples. Ples sa konal rovnako ako pre rokom v Matičnom dome. Priestory Matičného domu boli slávnostne vyzdobené a pripravené pre hostí. Hlavnou organizátorkou bola predsedníčka MO Matice slovenskej pani Marianičová, ktorá otvorila 3. Matičný ples príhovorom a prípitkom.

Tradičný tanec Šotyš v Ivanke pri Dunaji

Aj tento rok zorganizovala miestna organizácia Matice slovenskej  pod vedením pani Marianičovej  výuku a pripomenutie si tradičného a dnes už historického tanca Šotyš. Tanec Šotyš, ktorý  bol salónnym a poloľudovým tancom v 19. storočí, priniesla do Ivanky pri Dunaji  grófka Júlia Hunyadyová, ktorá bola veľkou kultúrnou a sociálnou mecenáškou obce. MO Matice slovenskej v Ivanke pri